شماره مناقصه:
39-94-196
موضوع مناقصه:
ارائه خدمات نگهبانی مورد نیاز شرکت پتروشیمی پارس
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1394/02/24
آخرین مهلت:
1394/02/21

1-     موضوع مناقصه : ارائه خدمات نگهبانی مورد نیاز شرکت پتروشیمی پارس

2-     . جهت دریافت اسناد مناقصه ، ارائه اسناد ذیل الزامی می باشد.

- ارائه گواهی معتبرمبنی برتائید صلاحیت شرکت توسط سازمان حراست وزارت نفت 

- ارائه گواهی معتبر مبنی برتائید صلاحیت شرکت توسط اداره کار واموراجتماعی استان بوشهر .

-ارائه گواهی معتبر مبنی برتائید صلاحیت شرکت توسط روابط کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  .

- دارای تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3-    مبلغ برآورد اولیه :   برابر با   000ر000ر000ر16ریال (شانزده میلیارد ریال )

4-   محل اجرای عملیات :   بندرعسلویه واقع در استان بوشهر

5-   مدت قرارداد  : 12  ماه 

6-    آخرین مهلت دریافت اسناد :   حداکثر روزدو شنبه  مورخ 21/02/1394 میباشد

7-   آخرین مهلت  تکمیل و تسلیم پاکات مناقصه : روز دو شنبه  مورخ  24/02/1394 میباشد

8-   پیش پرداخت :  حداکثر 20% مبلغ قرارداد  در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی بهمان میزان .

9-    تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر با یکصد و سیزده  میلیون ریال (  000ر000ر113 ریال )  می باشد که بایستی   به یکی از صورتهای زیر تسلیم شود.

الف:‌ ضمانتنامه بانکی

ب   : چک تضمین شده بانکی

ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه  پارس کد شعبه 26430  

فایل:
شرکت پتروشیمی پارس
دفتر مرکزی : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، پلاک 52
کارخانه : بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی پارس
کد پستی: 11370-75118 صندوق پستی: 163 - 75391 تلفن : 5 - 37263880 - 077
 فاکس سرور: 37263874-077 فاکس روابط عمومی: 37295803-077
پست الکترونیکی : Info@parspc.ir امور سهام: 88036097-021 دفتر مرکزی: 88034126-021
اینستگرام : www.instagram.com/pars.p.c
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
Powered by DorsaPortal