شماره مناقصه:
39-92-180
موضوع مناقصه:
ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه شامل نگهداری وارائه خدمات درکمپ ها ، آبدارخانه ها ، تنظیفات ، باغبانی ،تامین آب وتهیه مواد شوینده و سایر خدمات مشابه بمدت یکسال شمسی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1392/12/17
آخرین مهلت:
1392/12/17
 

1-    موضوع مناقصه : ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه شامل نگهداری وارائه خدمات درکمپ ها ، آبدارخانه ها ، تنظیفات ، باغبانی ،تامین آب وتهیه مواد شوینده و سایر خدمات مشابه بمدت یکسال شمسی

2-     مبلغ برآورد اولیه :   برابر با   333ر024ر963ر20 ریال ( بیست میلیارد و نهصد و شصت و سه میلیون و بیست و چهار هزار و سیصد و سی وسه ریال )

3-    محل اجرای عملیات :     بندرعسلویه واقع در استان بوشهر

4-    مدت قرارداد : 12  ماه 

5-    آخرین مهلت دریافت اسناد :    روز شنبه   مورخ 17/12/1392 میباشد

6-    آخرین مهلت  تکمیل و تسلیم اسناد استعلام ارزیابی کیفی : روز دو شنبه مورخ 20/12/1392 میباشد

7-    پیش پرداخت :  معادل بیست درصد ( 20% ) مبلغ اولیه قرارداد پس از امضاء قرارداد  و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بهمان میزان .

8-    تضمین شرکت در مناقصه ::مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر با 000ر000ر70 ریال می باشد که بایستی  به یکی از صورتهای زیر تسلیم شود.

الف:‌ ضمانتنامه بانکی

ب   : چک تضمین شده بانکی

ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430  

فایل:
شرکت پتروشیمی پارس
دفتر مرکزی : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، پلاک 52
کارخانه : بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی پارس
کد پستی: 11370-75118 صندوق پستی: 163 - 75391 تلفن : 5 - 37263880 - 077
 فاکس سرور: 37263874-077 فاکس روابط عمومی: 37295803-077
پست الکترونیکی : Info@parspc.ir امور سهام: 88036097-021 دفتر مرکزی: 88034126-021
اینستگرام : www.instagram.com/pars.p.c
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
Powered by DorsaPortal