شرکت پتروشیمی پارس
"فرایند انجام ممیزی های مراقبتی نوبت اول مبتنی برISO/29001:2010 و HSE-MSوتمدیدصدور گواهینامه مبتنی بر ISO9001:2015،ISO14001:2015 و :2018 ISO45001

"فرایند انجام ممیزی های مراقبتی نوبت اول مبتنی برISO/29001:2010   وHSE-MSو تمدیدصدورگواهینامه مبتنی برISO9001:2015،ISO14001:2015 و :2018 ISO45001  در شرکت پتروشیمی پارس ازتاریخ 29اردیبهشت99  به مدت 5 روز آغاز گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، در این دوره از ممیزی که با حضور تیمی 6 نفره از ممیزین توانمند و مجرب شرکت توف نورد ایران مدیریت و اجرا می گردد ، سنجش سطح انطباق فرایند ها وفعالیت های سازمان با الزامات استاندارد های مدیریت کیفیت و مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  مطابق با آخرین ویرایش های معتبر جهانی  صورت می پذیرد .

مجموعه پرتلاش شرکت پتروشیمی پارس افتخار دارد در پرتو همبستگی و اتحادجمعی و به پشتوانه مدیریت عالی سازمانی و همسو با بهبود فرایند های خود بطور منظم سطح تعهد خود را به حفظ و مراقبت از نظام های مدیریتی با رویکرد رفع مغایرتها ی احتمالی بیازماید ودر سایه تلاش و تاب و آوری وتوکل ،  رسیدن به قله رفیع سرآمدی سازمانی را نزدیک تر سازد . "


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اختتامیه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/02/29
ساعت:
14:08
تعداد بازدید:
924
Powered by DorsaPortal